# پیشواز_سنتی

داریوش طلایی - تکنوازی سه تار - بخش دوم

داریوش طلایی - تکنوازی سه تار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن چهار مضراب اوج 5516545 سوز و گداز 5516546 سبز در سبز 5516547 درآمد2 5516548 زابل 5516549 چهار مضراب مخالف 5516550 چهار مضراب زابل 5516551 بداهه نوازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

داریوش طلایی - بخش سوم

داریوش طلایی - تکنوازی سه تار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن کوبه 5516595 شادگانی 5516596 بداهه نوازی در نیشابورک 5516597 فلق 5516590 عمیق 5516591 بداهه نوازی در نوا 5516592 سحری 5516593 بداهه نوازی در نیشابورک2 5516594 یرقه 5516587  (نحوه فعالسازی: ارسال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

داریوش طلایی - بخش چهارم

داریوش طلایی - تکنوازی سه تار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن نیشابورک 5516588 فرود به نوا 5516589 سایه روشن 5516585 بداهه نوازی ابوعطا 5516586 مقدمه 5516781 پیش درآمد 5516782 چهار مضراب 5516783 درآمد با پیش زنگوله 5516784 حصار با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

داریوش طلایی - بخش اول

  داریوش طلایی - تکنوازی سه تار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن درآمد 5516536 ضرب اصول 5516537 کرشمه 5516538 عزال 5516539 مجلس افروز 5516540 خارا 5516541 گریلی 5516542 شهر آشوب 5516543 درآمد کرشمه 5516544  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - بخش اول

پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن درآمد 5516766 ضربی چهارگاه 5516767 حصار 5516768 ضربی حصار 5516769 شوشتری و فرود 5516770 زابل 5516771 پنج ضربی 5516772 رجز 5516773  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید