# پیشواز_سنتی

مهدی فلاح - تکنوازی تار

مهدی فلاح - تکنوازی تار نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن شکسته  اصفهان 5517115 گوشه شور 5517088 تصنیف جوانان 5517089 سوز و گداز 5517086 ضربی قدیمی2 5517087 پیش درآمد بیات اصفهان 5517082 چهارمضراب بیات اصفهان 5517083 بیات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید

داود عزیزی - مقام باستان

  داود عزیزی - مقام باستان نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن سماع 5517817   سحری 5517814   گل و خار 5517815   جلوشاهی 5517816   ساروخانی 5517812   ترز 5517813   خان امیری 5517811    (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید

ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش اول

  ایمان وزیری - تکنوازی تار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن بوستان سعدی 5517106   مثنوی 5517107   رنگ2 5517108   مقدمه و ضربی 5517109   سه گاه و مویه 5517110   شهر آشوب 5517101   مقدمه و مهربانی 5517102   تصنیف 5517103   درآمد2 5517104    (نحوه فعالسازی: ارسال کد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید

شهرام ناظری - آلبوم در گلستانه

  شهرام ناظری - آلبوم در گلستانه نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن در گلستانه 5517741 آبادی 5517742 من چه سبزم 5517747 شهیدان خدایی 5517749 تا شقایق هست 5517750 بیشه 5517751  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

شهرام ناظری

  شهرام ناظری نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن سرمستم 551471   شب و خاموشی 551472   موج بحر 551473   اصفهان 551922   در بهار امید 551935    (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)
/ 0 نظر / 2 بازدید

لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - بخش دوم

  لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن خوب 5517512   پلاتینو 5517513 خانه 5517514 کاری نمی شد کرد 5517515 وفادار 5517516 حساس 5517517 شاگرد 5517518 براویسیمو 5517519  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

ایمان وزیری - موسیقی مجلسی

  ایمان وزیری - موسیقی مجلسی نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن هدایت 5513478 دوئت برای ویولنسل و پیانو 5513479 من سردم است 5513480 تهران 5513481 طرز 5513482 درآمد 5513483 رنگ 5513484 رودکی 5513485 خوابگرد 5513510 حبسیه 5513511  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

هوشنگ ظریف - تار

هوشنگ ظریف - تار نام کد آهنگ گوش کردن آواز  بیات اصفهان 5517605   اتود دشتی 5517606   بند باز 5517607   دخترک ژولیده 5517608   آواز دشتی 5517609    (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

سعید فرج پوری - کمانچه نوازی - بخش سوم

سعید فرج پوری - کمانچه نوازی نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن مقدمه 5517152 ضربی مخالف 5517153 مثنوی مخالف 5517154 حدی 5517151 آواز زابل 5517149 چهار مضراب 5517150 درآمد 5517147 ضربی زابل 5517148 پیش درآمد قدیمی 5517146  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - بخش اول

پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن درآمد 5516766 ضربی چهارگاه 5516767 حصار 5516768 ضربی حصار 5516769 شوشتری و فرود 5516770 زابل 5516771 پنج ضربی 5516772 رجز 5516773  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید